Skötselråd för växthus - Detta bör du tänka på

Alla växthus kräver skötsel och inte bara för att det innehåller växter som du behöver ta hand om och se till att de överlever. Själva växthuset kräver också skötsel.

Viktigaste skötselrådet är att hålla växthuset rent, både in- och utvändigt. Själva poängen är att ljus ska komma in och att värmen ska stanna kvar, men för att det ska fungera krävs rena rutor. Det är mycket att sköta, förstås, men du behöver å andra sidan inte putsa rutorna riktigt lika noga som när du putsar fönstren i ditt boningshus.

Vad mer krävs? Här nedan ger vi dig lite fler skötselråd för växthus

Underhåll

Alla växthus kräver underhåll och även om du köpt ett “underhållsfritt” växthus i lättmetall så kommer det att finnas saker som behöver åtgärdas efterhand som tiden går.

Våra viktigaste skötselråd för växthus under rubriken underhåll:

  • Kontrollera regelbundet att allt glas är helt och sitter fast ordentligt. Åtgärda det som är trasigt så fungerar växthuset bättre och du slipper olyckor
  • Kontrollera och smörj alla gångjärn. Entrédörren kommer du nog ihåg, men tänk på att även takluckorna kräver sitt för att de ska fortsätta fungera bra.
  • Håll efter rost och röta. Åtgärda och måla vid behov. Har du ett växthus i trä eller med detaljer i stål krävs regelbundet underhåll.

Vatten och kondens

Vårt viktigaste skötselråd när det gäller vatten och kondens är att det är något du behöver undvika. Har du problem med att vatten kommer in i växthuset har du antingen problem med otätheter i själva huset eller så behöver du bättre dränering utvändigt. Kontrollera alla skarvar noga och ta hjälp av en expert om du behöver dränera bättre.

När det gäller kondens  så kan det vara ett tecken på otillräcklig ventilation. Kondens uppstår när du har det varmt och fuktigt inne i växthuset och kallt utanför. Sättet att bli av med kondensen är att ventilera lagom.

Håll taket snöfritt på vintern

Snö på vintern är fint och trevligt, men på ditt växthus vill du ha så snöfritt som möjligt. Får du för mycket snö på taket kan det rasa in och oavsett det så hindrar snön det livsviktiga ljuset från att komma in.

Ta bort snö så fort som möjligt. Det blir inte lättare om du väntar.