Bygglov för växthus - Vad gäller idag?

Bygglov för växthus följer samma regler som andra byggnader på tomten. Enligt dagens regler kan du bygga växthus utan bygglov enligt reglerna för friggebodar eller enligt reglerna för Attefallshus.

Du kan förstås också välja att helt enkelt söka bygglov för ditt växthus och då välja både andra storlekar och andra placeringar än vad dessa regelverk säger.

Olika regler baserat på storleken av växthus

Beroende på hur stort växthus du vill bygga gäller olika regler för bygganmälan, bygglov och storlekar.

Enklast är att bygga växthus som friggebod. Det kräver normalt inga tillstånd och ingen bygganmälan.

Vill du bygga något större, eller bygga växthus mot husväggen kan du utnyttja Attefallsreglerna som tillkom för några år sedan.

Vill du bygga större växthus än vad Attefallsreglerna tillåter går det att söka bygglov som vanligt. Det kan du också göra om du vill placera växthuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter och din granne inte vill godkänna det.

Friggebodsreglerna

Enligt friggebodsreglerna krävs inget bygglov för växthus, på upp till totalt 15 kvadratmeter. Du måste hålla dig 4,5 meter från tomtgränsen, om du inte får grannens tillstånd, och max höjd är 3 meter.

Observera att 15 kvadratmeter är gränsen för friggebodarnas sammanlagda yta. Har du redan en friggebod blir det därmed mindre över till växthuset.

Attefallsreglerna

Enligt Attefallsreglerna krävs inte bygglov för växthus på upp till 25 kvadratmeter med en maxhöjd på 4 meter, som komplementbyggnad, på din tomt. Innan du sätter igång med bygget måste du göra en bygganmälan till kommunen och få startbesked.

Precis som för friggebodar gäller att huset måste befinna sig minst 4,5 meter från tomtgränsen. I annat fall krävs grannens tillstånd.

Vad gäller för byggnation av växthus mot vägg?

Enligt Attefallsreglerna kan du också göra en utbyggnad på upp till 15 kvadratmeter, som du kan använda för att bygga växthus mot vägg, lika högt som husets maxhöjd. I övrigt gäller samma regler som för fristående växthus enligt Attefallsreglerna.